e-Dönüşüm başvurularınızı kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Vergiler

Aradığınız konuyu yazınız

< All Topics
Yazdır

Vergiler

Özel Tüketim Vergisi Nasıl Tanımlanır

Özel Tüketim Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Özel Tüketim Vergisini, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Faturanızda Görmek istediğiniz tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: ÖTV Ad: ÖTV0074)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Nasıl Tanımlanır

Katma Değer Vergisinde sıklıkla kullanılan %18, %8, %1 Katma Değer Vergileri tanımlıdır.

İstisnalı Katma Değer Vergisi tanımlamak için sol yan menü içerisinden Diğer/Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımlarından Katma Değer Vergisini , Vergi Kodu tanımından ilgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod Alnına dilediğiniz bir kod tanımını Ad alanına Faturanızda görmek istediğinz tanımı yazabilirsiniz İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış), Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. İstisnalı KDV oranı tanımlayacaksanız Ek Bilgiler tabında İstisna Oranını yazınız ve İstisna kodunda tanımlı olan ilgili kodu seçiniz (Örn; İstisna Oranı 0 İstisna Kodu: 351 KDV- İstisna Olmayan Diğer) Hesaplamaya Esas Vergi Türü, Terkin Oranı, Tecil Oranını Ek bilgiler tabından tanımlayabilirsiniz. KDV matrahına eklenecek Evet/Hayır, tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah Eksiltilecek Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz

Özel İşlem Vergisi Nasıl Tanımlanır

Özel İşlem Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Özel İşlem Vergisini, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Faturanızda Görmek istediğiniz tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: ÖİV Ad: ÖİV %10)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek, Evet/Hayır Tutar eksiltilecek, Evet/Hayır Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilrsiniz

Tevkifat Nasıl Tanımlanır

Tevkifat Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Tevkifat, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Faturanızda Görmek istediğiniz tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: TVK Ad: TVK 4/10)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgileri Vergi Kodunda setiğiniz koda göre tanımlarda tanımlı olarak gelir. İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek, Evet/Hayır Tutar eksiltilecek, Evet/Hayır Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirilebilirsiniz.

Gelir Vervisi Stopajı Nasıl Tanımlanır

Gelir Vergisi Stopajı Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Gelir Vergisi Stopajını, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Faturanızda Görmek istediğiniz tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: GVS Ad: GVS % 20)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek, Evet/Hayır Tutar eksiltilecek, Evet/Hayır Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilrsiniz

Kurumlar Vergisi Stopajı Nasıl Tanımlanır

Kurumlar Vergisi Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Kurumlar Vergisi Stopajı, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Faturanızda Görmek istediğiniz tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: KV, Ad: KV %22)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek Evet/Hayır, seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Banka Muameleleri Vergisi Nasıl Tanımlanır

Banka Muameleleri Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Banka Muameleleri Vergisi, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Faturanızda Görmek istediğiniz tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: BMV, Ad: BMV %2) Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek Evet/Hayır, seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Sigorta Muameleleri Vergisi Nasıl Tanımlanır

Sigorta Muameleleri Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Sigorta Muameleleri Vergisi, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Faturanızda Görmek istediğiniz tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: SMV, Ad: SMV %2) Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek Evet/Hayır, seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Kaynak Kullanımı Destek Fonu Nasıl Tamınlanır

Kaynak Kullanım Destek Fonu Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Kaynak Kullanım Destek Fonunu, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Ad tanımını yapabilirsiniz. (Örn; Kod: KKDF, Ad: KKDF %15) Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek Evet/Hayır, seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Damga Vergisi Nasıl Tanımlanır

Damga Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Damga Vergisini, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına Ad tanımını yapabilirsiniz. (Örn; Kod: DV, Ad: DV %9,11) Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek Evet/Hayır, seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi Nasıl Tanımlanır

ElektrikveHavagazı TüketimVergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından Elektrik ve Hava Gazı Vergisini, Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: EHTV Ad: EHTV %5)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

ÖTV Tevkifatı Nasıl Tanımlanır

ÖTV Tevkifatı Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, ÖTV Tevkifatı Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: ÖTVTev Ad: ÖTV Tevkifatı %5)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Borsa Tescil Ücreti Nasıl Tanımlanır

Borsa Tescil Ücreti Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Borsa Tescil Ücretini Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: BTÜ Ad: ÖTV BTÜ %0,2)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Enerji Fonu Nasıl Tanımlanır

Enerji Fonu Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Enerji Fonunu Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: EF Ad: EF %1)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

TRT Payı Nasıl Tanımlanır

TRT Payı Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, TRT Payını Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: TRT Ad: TRT %2)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Elektrik Tüketim Vergisi Nasıl Tanımlanır

Elektrik Tüketim Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Elektrik Tüketim Vergisini Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: ETV Ad: ETV %5)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Telsiz Kullanım Ücreti Nasıl Tanımlanır

Telsiz Kıllanım Ücreti Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Telsiz Tüketim Ücretini Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: TKÜ Ad: TKÜ %5)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Telsiz Ruhsat Ücreti Nasıl Tanımlanır

Telsiz Ruhsat Ücreti Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Telsiz Ruhsat Ücretini Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: TRÜ Ad: TRÜ %5)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Tanımlanır

Çevre Temizlik Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Çevre Temizlik Vergisini Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: ÇTV Ad: ÇTV %9,11)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi Nasıl Tanımlanır

Banka ve Sirorta Muameleleri Vergisi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Banka ve Sigortalar Muameleleri Vergisini Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: BSM Ad: BSM %1)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Mera Fonu Nasıl Tanımlanır

Mera Fonu Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Mera Fonunu Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: MF Ad: MF %1)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Hal Rüsum Ödemesi Nasıl Tanımlanır

Hal Rüsum Ödemesi Tanımlamak için Sol Yan Menü içerisinden Diğer/ Vergiler modülüne giriş yapınız. Açılan ekranın sol üstünde Ekle butonuna tıklayınız. Vergi Türü tanımından, Hal Rüsum Ödemesini Vergi Kodu tanımından İlgili Vergi Kodunuzu seçiniz. Kod alanına dilediğiniz bir kod tanımı Ad alnına kısaca ad tanımı yazabilirsiniz. (Örn; Kod: HHÖ Ad: HHÖ %2)

Pay (Yüzde) ve Payda (Oran) bilgilerini yazınız İşlem Türü sekmesinden Satışlarda kullanacaksınız Çıkış (Satış) Alışlarda kullanacaksanız Giriş (Alış) seçeneklerni Seçebilir, Her iki evrakta kullanacaksanız Her İkisi için vergi kartını tanımlayabilirsiniz. Hesaplamaya Esas Vergi Türünü, Terkin Oranı, Tecil Oranı, İstisna kodunu Ek Bilgiler tabından seçebilirsiniz. Kdv Matrahına eklenecek Evet/Hayır, Tutar eksiltilecek Evet/Hayır, Matrah eksiltilecek, Evet/Hayır seçeneği ile belirleyebilir ve Kaydet butonuna basılarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Aktif/Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Aktif, Pasif seçeneği ile evrak kullanımındaki durumu Pasif hale getirebilirsiniz.

Önceki Stoklar/Ürünler
İçindekiler
Go to Top