1 Temmuz 2021 sağlık sektöründe e-dönüşüm uygulama kapsamı genişletiliyor

SGK ile sözleşmeli olan / imzalayan sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, e-defter uygulamasına ise 1 Ocak 2022 tarihinde zorunlu geçiş yapacaklardır.

Medikal sektöründe e-dönüşüm hızlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) e-faturaya zorunlu geçiş yapacaklardır.
Tebliğe göre 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210209-5.htm